Sửa lỗi iphone 4s, 5 không gửi được tin nhắn mms hình ảnh

Lượt xem: 27032

Nguyên nhân iPhone 4s, 5 không gửi được tin nhắn mms hình ảnh và cách khắc phục

- Để có thể gửi và nhận tin nhắn MMS tức tin nhắn hình ảnh từ các thiết bị điện thoại này sang thiết bị điện thoại khác từ iPhone bạn có thể phải chú ý các điều kiện như sau: iphone 4s không gửi được tin nhắn mms

1. Mặc định iPhone 4s, 5 và các đời khác sẽ không gửi được tin nhắn mms cho các thiết bị khác nhưng lại hoàn toàn gửi được tin nhắn hình ảnh cho iPhone hay thiết nị chạy iOS khác thông qua ứng dụng iMessages có sẵn trong máy.

2. Muốn giử tin nhắn MMS từ iPhone sang các thiết bị điện thoại thông mình khác bạn cần có các điều kiện như sau:

- Tắt WiFi, MMS là một dịch vụ mạng và không làm việc qua WiFi.

- Giữ hình ảnh của bạn ít hơn kích thước 300kb (đó là kích thước tối đa được hỗ trợ).

- Đảm bảo bạn đã chuyển vùng dữ liệu đang hoạt động trên thiết bị iPhone của mình


- Settings > Messages > Make sure MMS phải được bật trên thiết bị của bạn nếu bạn muốn nhận tin nhắn MMS.

- Điểm quan trọng nhất là bạn phải cấu hình lại cellular data network  theo cấu hình nhà mạng của bạn đang dùng như sau:


- Sau khi bạn điền xong hãy thử chụp ảnh và giử thử qua 1 điện thoại cùng mạng với mình để xem có nhận được chưa nếu chưa được bạn xem lại mình đã cấu hình đúng và mở phần MMS Messaging ON đã bật lên chưa. Nếu đã gửi được cùng mạng bạn kiểm tra gửi khác mạng thường là sẽ được luôn nhưng nếu không được bạn kiểm tra thiết bị nhận đã cài đặt đúng và bật tính nâng nhận mms chưa hoặc nhà mạng đó đã có hộ trợ mms chung với nhà mạng điện thoại của bạn chưa.Gợi ý cho bạn