fix lỗi *101# iPhone 5s lock

  • Cách fix lỗi *101# iphone 5s, 5 IOS 7 khi dùng sim ghép cho All mạng
    Hướng dẫn cách fix lỗi kiểm tra tài khoản *101# iPhone 5s,5c,5    Lỗi *101# là lỗi ở trên những chiếc điện thoại iPhone 5s lock bị khóa mạng. iPhone 5s lock nó có cấu tạo và chức năng giống với iPhone 5s bản quốc tế, tuy nhiên nó lại được Apple bán cho các nhà mạng và chúng...