Sony M4 Aqua hao pin

  • Sony M4 Aqua hao pin
    Sony M4 Aqua hao pin Khi xem xét một thiết bị smartphone, ngoài các yếu tố về thiết kế, tính năng, cấu hình, người dùng còn đặc biệt lưu ý đến pin của máy: thời lượng ngắn hay dài, sử dụng ổn định hay dễ hao pin…Và khi pin dễ bị hao khi sử dụng cần có những biện pháp...