Cách thay đổi hình nền tin nhắn cho iphone

Lượt xem: 24735

Hướng dẫn thay đổi hình nền SMSbackground cho iphone các dòng

- Muốn làm được yêu cầu máy iphone đã được Jailbreak ( đã có Cydia)

- Bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết ở cuối bài, nếu bạn không làm kịp có thể xem 5 bước hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Bước 1 : tìm hình ảnh cần dùng làm hình nền SMS cho bạn, yêu cầu kích thước 480 pixel X 480 pixels kích thước không quá 65kb , nếu dùng ảnh để xem ngang màn hình nên dùng 960x762 hoặc tải về từ trang web themefree như trong video hướng dẫn .

Bước 2: Bạn cần cài Ifile vào máy iPhone của mình có thể tìm thấy trong cydia.

Bước 3: Các bạn mở ifile đi theo đường dẫn Var/mobile/Media/DCIM/100APPLE

Ở đây bạn sẽ thấy tất cả các hình ảnh có trong máy, bạn tìm hình mình cần làm hình nền rồi sau đó đổi tên nó thành ConvoBackground.png (cho ảnh trong tin nhắn) và ListBackground.png (ảnh ngoài danh sách tin nhắn).

Bước 4 sau khi đã đổi tên bạn copy 2 ảnh này đến đường dẫn Var/mobile/Lybrary/biteThemes/CarbonX chọn dán-> ghi đè.

Bước 5 : bạn khởi động lại máy sau đó vào app bitesms -> cài đặt -> themes -> tích vào carbonX -> apply theme

- Cách đổi hình nền tin nhắn cho iphone

Gợi ý cho bạn