iPhone 5s gold 16Gb giá bao nhiêu

  • Cửa hàng bán iPhone 5s gold 16Gb giá bao nhiêu 2014
    Hiện tại thị trường iphone 5s 16gb gold giá bao nhiêu 2014 - iPhone 5s gold 16Gb bạn sẽ có 2 dòng để lựa chọn. 1. Hàng chính hãng FPT và hàng chính hãng thường không do nhà mạng Việt cung cấp mà là hàng của hệ thống bán lẽ của Apple dòng sản phẩm này bạn có thể mua được...