iphone 5 bị vô hiệu hóa phải làm sao

  • Điện thoại iPhone 4s, 5, 5s bị vô hiệu hoá phải làm sao
    Các sửa lỗi iphone 4s, 5, 5s bị vô hiệu hóa khi nhập sai passcode nhiều lần   - Khi bạn đặt passcode cho iPhone của mình sau đó lại lần lượt nhập sai passcode vào màn hình iPhone thì bạn sẽ nhận được bảng thông báo iPhone is disabled và thử lại trong ít phút nếu sau ít phút...