iphone 5s lock không nhận được cuộc gọi

  • iPhone 5s sim ghép không nhận được cuộc gọi
    iPhone 5s sim ghép không nhận được cuộc gọi Những chiếc iPhone 5s lock có ưu điểm là giá rẻ hơn khá nhiều so với bản quốc tế, trong khi hình thức và tính năng gần như tương đương. Tuy nhiên, chúng có một nhược điểm là phải sử dụng sim ghép, từ đó dễ phát sinh nhiều lỗi,...